Rony Heymans
  • 11 van 14
Exportvat

Binnenwerk van een exportvaatje zoals gebruikt door Gruut.