Berichtdetail

Rony Heymans
Door Rony Heymans 2057 dagen geleden
Een rechter in Brussel besliste dat Aldi de verpakkingen binnen de tien dagen na de betekening van het vonnis uit de rekken moet halen. Dit op straffe van een dwangsom van 250 euro per inbreuk met een maximum van 1 miljoen euro, aldus nog AB InBev. Het vonnis zou op 13 januari uitgesproken zijn. Dus zou er nu geen Buval meer te vinden mogen zijn.. Tenzij Aldi in beroep zou zijn gegaan..